Taşıt Durum Tespit Belgesi

TAŞIT DURUM TESPİT BELGESİ

 

 

Bilindiği üzere, taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) gereğince, ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan bir kısım  tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan taşıtların, yetkilendirilen kuruluşlar tarafından test ve muayenelerinin yapılıp belgelendirilmeleri zorunludur.

 

Tehlikeli madde taşımacılığını düzenleyen Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler çerçevesinde Bakanlığımız tarafından bu sorumluluğu yerine getirmek üzere; tehlikeli madde taşıyan taşıtların, test ve muayenelerinin yapılarak durumu kurallara uygun olanların belgelendirilmeleri hususunda Türk Standardları Enstitüsü yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda, 27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Geçici 1 inci maddesi gereğince trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtların, belirlenen takvime uygun olarak durum değerlendirilmelerinin yapılarak “Taşıt Durum Tespit Belgesi” düzenlenmesi  gerekmektedir.

Bu amaçla, Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR uygunluk Belgesi bulunmayan taşıtların, “Durum Tespit Belgelendirme işlemlerine Samsun ve Antalya illerinde başlanmış olup, 4 Mayıs 2015 tarihi itibarı ile Kırıkkale ve Kocaeli illerinde başlayacaktır.

Detaylı bilgi http://tmt.tse.org.tr adresinden ve aşağıda iletişim bilgileri yer alan kişilerden alınabilir.

 

Barboros DOĞAN         Tel:0312 592 50 51

Kazım Erhan YILMAZ   Tel:0312 592 50 00