KİMYASALLARIN YÖNETİMİ

Kimyasalların kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve yetkilendirilmesi hakkında çıkarılan REACH yönetmeliği, kimyasal imalatçılarına, ihracatçılarına, satıcılarına ve bunları takip eden kullanıcılara kapsamlı sorumluluklar yüklemektedir. Bilgilendirme yükümlülüğünün yanı sıra, kimyasal maddelere yönelik kayıt, izin ve kısıtlamalar (=yasaklar) gibi diğer yükümlülükleri de düzenlemektedir. Buna göre, sadece kimyasallar değil, bu kimyasallarla üretilen mamuller (örn. makine,tekstil ürünleri, oyuncak, yapı parçaları vs. gibi ürünler) de REACH yönetmeliğinin uygulama alanına girmektedir.

REACH te yer alan yasaklı kimyasallar gibi çeşitli standartların ve listelerin belirlemiş olduğu yasaklı kimyasallar da mevcuttur. Bunlar içinde dünyaca kabul görmüş GOTS, H&M, MRSL, BEST SELLER, OEKO-TEX, C&A, INDITEX, M&S, LEVİ STRAUSS&CO, BENETTON, OTTO GROUP vb. listeler ve standartlarda belirlenmiş olan yasaklı kimyasallar son üründe veya üretim esnasında ya hiç kullanılmayacak ya da kullanılsa bile belirli bir limitin altında kullanılacaktır.

‘Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ gereğince de işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartlar belirlenmelidir. Yönetmelikte kullanılan yasaklı kimyasalların mesleki maruziyet sınır değerleri belirlenmiştir.  

Mavi Yeşil Danışmanlık, firmanız için tedarik ettiğiniz kimyasalların yasaklı listelerde ki mevcudiyetini ve limit değerlerini tespit ederek kimyasalların limit değerlerine uygunluğunu raporlamaktadır.

Aynı zamanda ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ kapsamında ki kimyasalların mesleki maruziyet sınır değerleri tespit ederek mevcut ve ya muhtemel risklerden çalışanlarınızın sağlığını korumak ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için sizleri bilgilendirmektedir.  

Kimyasal Yönetimin Faydaları

  • İş sağlığı ve güvenliği açısından mesleki hastalıkların önüne geçmek,
  • Kalitesizlik kaygılarından kurtulmak,
  • Son üründe ki uygunsuzluk sonucu ortaya çıkacak maliyetleri ortadan kaldırmak,
  • Prestij