ADR / TMGD DANIŞMANLIĞI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığın tarafından 22mayıs 2014 tarihinde  tehlikeli madde güvenlik danışmanı hakkındaki tebliği(TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) yayınlandı.Bu tebliğ Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri kapsamaktadır. 

Tebliğ yürürlük tarihi 30.06.2015 dir. Bu tarih itibari ile kapsamda olan tüm İşletmeler bünyesinde TMGD istihdam edecek veya danışmanlık hizmeti alacaktır.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

Mavi Yeşil Kalite Merkezi olarak Haziran 2015’de yasal olarak başlayacak olan TMGD bulundurma zorunluluğunda firmalara destek olacak yeterli altyapı ve desteğe sahibiz. Sektörde(kimya) (akredite Malzeme Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması ) kazandığımız bilgi ve tecrübe ile firmalara kaliteli ve doğru danışmanlık bilgisi sağlamayı hedeflemekteyiz.

DANIŞMANLIK SÜRECİ

 

  
1-Firma ziyareti 2-Durum analizi 
3-Kimyasal envanter analizi 4-Sevkiyatların ADR mevzuatına uyumu
5-İç denetimler   
6-Bulgularve aksiyon    
7-Raporlama
ADR / TMGD Danışmanlık hizmetimizi DGMSS ADR yönetim sistemi ile birlikte gerçekleştirmekteyiz.

DGMSS nedir?
ADR ( tehlikeli maddelerin karayolu ile uluslar arası taşımacılığına  ilişkin Avrupa Anlaşması ) standardının gerektiği faaliyetlerin otomasyonu amacı ile özel geliştirilmiş BİR YAZILIMDIR. ADR standardının öngördüğü dokümantasyon alt yapısı ve  taşımacılık ile ilgili hesaplamaların alt yapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan bir uygulamadır.

DGMSS MODÜLLERİ
 • Taşıma evrakları
 • UN kodlu  ürünler  Ürün –UN kod ilişkileri (2880 adet)
 • ADR özel hükümleri (650 adet)
 • Tehlike işaretleri 
 • Ambalajlar
 • Kaza Raporları
 • TMGD raporları
 • Denetim Raporları
 • Talimatlar 
 • MSDS 
 • Güvenlik Planları
 • Eğitimleri

NEDEN  DGMSS ADR YÖNETİM SİSTEMİ?
 • ADR yönetim sistemi süreçlerinin otomasyonunu sağlamak
 • Bilgiye kolay ulaşabilmek uBilgiyi kolay toplayabilmek
 • Veri kaybını önlemek uKurumsal hafızayı oluşturmak 
 • Sürekli öğrenmek 
 • Zamandan tasarruf etmek 

 

ADR Yönetim Sistemi Süreçlerinin Otomasyonunu Sağlamak

ADR ‘de tanımlı 2880 kimyasal için 650 özel hükmü tarayarak doğru sınıflandırma, ambalaj ve etiket tanımlanmasını sağlar ve en hızlı taşıma evrakını oluşturur.

Her sevkiyatın araç levhalamasını otomatik oluşturulmasını sağlar.

Her sevkiyatın ADR muafiyetlerini otomatik oluşturulmasını sağlar.